Home

Leer de dingen te zien zoals ze zijn, in plaats van zoals je denkt dat ze zijn.
Sri Nisargadatta Maharaj

De Drie V's

In de werkwijze van Flowcentrum staan de drie V's centraal. Deze komen terug in de opleidingen, persoonlijke begeleiding/coaching.

Veranderen

Gebeurtenissen en (ingrijpende) veranderingen kunnen zijn weerslag hebben op je leven. Dit vindt vaak op onbewust niveau plaats. Soms reageer je op bepaalde situaties op een manier die je eigenlijk niet zou willen. In de behandelwijze gaan we op zoek naar veranderingen en/of gebeurtenissen die je nu nog steeds beïnvloeden. Gezamenlijk zoeken wij de blokkades op die ervoor zorgen dat veranderingen niet geaccepteerd, dan wel niet in gang gezet kunnen worden.

Verlies

Oprechte liefdevolle aandacht en tijd schenken aan jezelf en je emoties. Ons is vaak niet geleerd hoe je met je emoties kunt omgaan. Meestal duwen we ze weg omdat je er alleen maar "last" van hebt. In de behandelwijze wordt geleerd waar onze emoties voor dienen en hoe wij ermee om kunnen gaan. Emoties worden dan een hulpmiddel in plaats van een last. Zo helpen ze je om iedere keer weer terug te kunnen keren naar je werkelijke zijn.

Vertrouwen

Zelfvertrouwen is onze grootste kracht in het leven. Vaak zijn we er ver van verwijderd en denken we onze kracht weg te kunnen halen bij de ander. Daarmee verzwakken we ons echter juist. Vertrouwen is de grote tegenhanger van angst. Dit betekent dat hoe meer wij op onszelf vertrouwen hoe krachtiger wij worden. In de behandelwijze gaan we op zoek naar jouw innerlijke krachtbron. We gaan op zoek naar datgene wat jou weghoudt bij het vertrouwen in jezelf. We gaan op zoek naar dat waar jij goed in bent.


Het tegenovergestelde van angst is niet moed, maar vertrouwen, realiseer je dat!


Flowcentrum ©


De drie V's van Flow centrum ondersteunen je! Veranderen - Verlies - Vertrouwen