Home
Flowcentrum - Ans Nijman

Het grootste geschenk dat je iemand kunt geven, is oprechte aandacht.

Wie is Ans Nijman

Zo lang ik mij kan herinneren heb ik grote interesse getoond op welke wijze mensen omgaan met verliezen en veranderingen in hun leven. De boeken van Elisabeth Kubler Ross, heb ik dan ook verslonden. Zij heeft namelijk het proces beschreven wat mensen doormaken bij een ingrijpende verandering.

"Als leidinggevende heb ik leiding en sturing mogen geven aan grote veranderingsprocessen. Daarbij heb ik mensen intensief begeleid. Dat kon zijn omdat zij anders hebben moeten leren werken als gevolg van verandering van hun functie, dan wel dat zij hun baan verloren. Ik richt mij in mijn werk vooral in het helpen inzichtelijk maken van blokkerend gedrag maar ook het weer bewust worden van de specifieke talenten en kwaliteiten die in een ieder aanwezig zijn. Deze zoektocht samen aan te gaan met mensen vind ik altijd weer een wonderlijk en boeiend proces."

Doordat ik ook persoonlijk getroffen werd door ingrijpende veranderingen en verliezen, heb ik mij verder verdiept in dit complexe proces. Ik heb een studie afgerond in verlies- en rouwverwerking (bij het prestigieuze Centrum Marieke de Bruijn). Ik heb een eigen praktijk waarbij ik mensen als psychosociaal therapeut begeleid onder andere in verlies- en rouwverwerking. Daarnaast ben ik werkzaam als interim manager bij bedrijven (profit en non profit organisaties) die te maken hebben met een veranderingsproces, samenwerkingsproblemen dan wel een cultuurverandering.


Flowcentrum ©


De drie V's van Flow centrum ondersteunen je! Veranderen - Verlies - Vertrouwen