Home

Daar waar jij je aandacht op richt, wordt jouw werkelijkheid.

Vertrouwen

Je zoekt nieuwe ankers.
En die vind je op een plek die jij alleen kent.
Diep binnen in jezelf.
Daar ligt je kracht, je talenten, al vanaf je geboorte.
Die weg naar binnen is de route naar zelfbevrijding.
En die weg is makkelijker af te leggen als je iemand hebt die luistert.
Die meedenkt.
Meevoelt.
En die je ondersteunt om je eigen ritme van verandering te bepalen.


Vertrouwen is de basis van het bestaan

Vertrouwen in jezelf, in het proces dat je doorloopt. Zelfvertrouwen is onze grootste kracht in het leven. Vaak maken we ons veel kleiner dan we in werkelijkheid zijn; denken we onze kracht weg te moeten halen bij de ander. Daarmee verzwakken we ons echter juist.

In de inauguratiereden van Nelson Mandela werd dat zo mooi omschreven:
"Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zijn.
Onze diepste angst betreft juist: onze niet te meten kracht!
Niet de duisternis, maar het licht in ons, is wat we het meeste vrezen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden."

Jij bent uniek - net als ieder ander mens. Je hebt je eigen gedragingen, gevoelens, persoonlijke interesses en dingen die je belangrijk vindt. Maar daar ben je jezelf wellicht niet altijd even bewust van. Niets is dan ook moeilijker dan het begrijpen van je eigen behoeftes en die van een ander. Keuzes die je wel, of juist niet maakt, hebben een grote invloed op je leven. Gedrag dat je niet begrijpt kan al snel leiden tot twijfel aan jezelf of de ander. Door inzicht te krijgen in je eigen patronen, door je eigen zwakke en sterke punten (jouw talenten) te erkennen en te leren luisteren naar wat je eigen gevoel je vertelt, wordt het leven met jezelf en met de ander een stuk eenvoudiger. Je leert dan te accepteren wat is en wat niet is - en te ervaren dat je, zelfs op momenten dat dat niet zo voelt, wel altijd een keuze hebt. En dat kan heel bevrijdend werken! Liefde kan gedijen als vertrouwen onderdeel van je bestaan uitmaakt. In eerste instantie vertrouwen in jezelf.

Alles in de behandelwijze is erop gericht om je weer in contact met je vertrouwen te brengen, jouw innerlijke kracht. Daar waar je talenten liggen te wachten om ontdekt te worden...

Doe datgene in je leven waar je ogen van gaan glanzen!

Flowcentrum ©


De drie V's van Flow centrum ondersteunen je! Veranderen - Verlies - Vertrouwen